TYCHO_01_23_6_2015

streda 9. októbra 2013

Text "Kruh" / aut.: Martin Kokavec

Kruh 
(Martin Kokavec)

Letím s ňou, nahý v tráve.
Nepočujem, smiech ma nebolí.

Nado mnou, svetlo v ráme.
Dnes Ti všetko dovolím.

Môj svet, udrel si do tváre,
piješ moje oči miesto sĺz.

Nevinných niet.
Nevidíš ten kruh je nad tebou.

Nažeň ku skalám, pár slepých koní,
padnú do hĺbky na tvoj tieň.

Tvojho syna mám, plačom zvoní,
ponížený čaká na ten deň.

Keď budeš pred ním stáť, nahý v tráve
a dúfať že už nebolíš.

Nemusíš sa báť.
Nevidíš ten kruh je nad tebou.


Nevidíš, nie nevidíš, v kruhu sa rodíš, umieraš.